01.01.12

Chippen van pups verplicht in 2012!

Een begin om misstanden in hondenfokkerij en handel tegen te gaan.

Met ingang van 2012 wordt het verplicht dat pups worden gechipt en geregistreerd.
Het kabinet heeft hiertoe besloten om misstanden in de hondenfokkerij en handel tegen te gaan.

Er spelen diverse problemen die het welzijn van honden bedreigen. Dieren worden mishandeld, verwaarloosd en steeds vaker door hun eigenaar achtergelaten. Tienduizenden pups worden in ons land geboren in wat men 'broodfokkerijen' is gaan noemen, een vorm van boerderijen waar men hondjes fokt als productiedieren. Deze kwaadwillende broodfokkers houden zich vaak niet aan de regels en leveren pups van dubieuze herkomst. 
Een ander groot probleem is de import van pups uit het buitenland: tienduizenden puppy's worden geboren ergens in het voormalige Oost Europa en naar hier ingevoerd.
Deze pups gaan vaak naar een paar groothandels en vandaar naar handelaren om verkocht te worden aan het publiek, gelokt door mooie websites en reclame. De omstandigheden waaronder deze pupjes moeten opgroeien kunnen een erg negatieve invloed hebben op hun ontwikkeling. Lichamelijke problemen en gedragsproblemen zijn daarvan later vaak het gevolg. 

Om al deze problemen beter aan te kunnen pakken moet de herkomst van een hond kunnen worden achterhaald. Vanaf het voorjaar van 2012 treedt het besluit in werking. Het verplicht elke eigenaar binnen 7 weken zijn hond te laten chippen en te registreren met naam en adres. Ook de gegevens van degene die de hond gechipt heeft worden geregistreerd. Deze gegevens worden opgeslagen in databanken. Naar schatting zullen 100.000 pups per jaar worden geregistreerd.

Op deze manier kunnen handelsstromen in beeld worden gebracht om misstanden binnen de fokkerij op te sporen. Tevens kunnen eigenaren van mishandelde, verwaarloosde of gedumpte honden worden achterhaald.

Meer informatie vindt u op: www.goo.gle/nK2xp