16.01.11

Baliebus

Ons goede doel: de Dierenbescherming

Baliebus   

Het afgelopen jaar was de inhoud van onze ‘baliebus’ voor de Dierenbescherming.

Bedankt voor de gulle giften namens de Dierenbescherming!

Ook dit jaar hebben we de Dierenbescherming als goed doel voor onze "balie bus" gekozen.

De Dierenbescherming

De Dierenbescherming is de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor de
belangen van alle dieren: gezelschapsdieren, landbouwdieren, dieren in het wild
en proefdieren.
Belangrijke pijlers zijn dierennoodhulp en inspectiewerk. Zo biedt de Dierenbescherming via de asielen (www.dierenasiels.com) jaarlijks onderdak aan
duizenden dakloze dieren en ziet de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming toe op naleving van de wet op het gebied van dierenwelzijn. Daarnaast strijdt de Dierenbescherming al vele jaren voor betere leefomstandigheden voor proefdieren en dieren in de intensieve veehouderij, bijvoorbeeld door diervriendelijke consumptie te promoten en te stimuleren.
De jeugdclub 'Kids for Animals' draagt daar met educatie en acties aan bij.
Door middel van intensieve (internationale) lobbyactiviteiten werkt de Dierenbescherming ook hard aan verbetering van de (Europese) wetgeving.
De Dierenbescherming is een vrijwilligersorganisatie. Binnen 60 lokale afdelingen zijn dagelijks duizenden actieve vrijwilligers in touw voor het welzijn van dieren.

Uw donatie

Met uw gift steunt u de Dierenbescherming. De inhoud van onze baliebus wordt eens in in het jaar geschonken aan de Dierenbescherming. Dit bedrag komt ten gunste van de werkzaamheden van de Dierenbescherming. Daarmee kunnen zij zich nog beter inzetten voor een diervriendelijke maatschappij.
 
Steun de Dierenbescherming met dit prachtige ideaal en help om een betere wereld voor mens en dier te realiseren.