21.07.09

Gericht ontwormen bij paarden:

wormeitellingen nu ook op de praktijk!Wormbestrijdingsadviezen bij paarden zijn gebaseerd op eitellingen van
wormen in de mest van paarden en daarnaast op de omstandigheden waaronder de dieren gehouden worden.
Het tellen van de wormeieren gebeurt met de McMastermethode, die daarvoor algemeen als de beste methode van onderzoek beschouwd wordt.
Tot nog toe stuurden we de monsters hiervoor door naar een veterinair laboratorium, maar sinds kort kan dit onderzoek ook op de praktijk plaatsvinden. U kunt hiervoor een kleine hoeveelheid mest brengen, 2 ballen zijn voldoende. De monsters moeten vers zijn en het liefst niet de grond geraakt hebben. Het onderzoek wordt binnen een dag  verricht en u krijgt de uitslag per mail of per telefoon. Voor een bijbehorend advies overleggen we met u: dit is onder anderen afhankelijk van de leeftijd van de paarden, het laatste moment van ontwormen en een aantal omgevingsfactoren. 

De voordelen van gericht ontwormen zijn:

- de zekerheid dat de dieren alleen behandeld worden als het echt nodig is
- de ontwikkeling van resistentie tegen ontwormingsmiddelen wordt vertraagd
- een eventuele resistentie wordt vroeg opgespoord
- een besparing op wormbestrijdingsmiddelen
- de paarden en hun omgeving worden niet onnodig belast met ontwormingsmiddelen

U kunt overleggen wat voor uw paarden het beste advies is.