Overige hobbydieren: uw hobby-mijn hobby

Andere hobbydieren, waaronder ezels, schapen, geiten, rundvee en pluimvee.

Op het gebied van ezels, schapen, geiten, rundvee en pluimvee heb ik een ruime ervaring onder andere door het jarenlange werken in de grote huisdierenpraktijk.


Ezels
Ezels zijn leuke huisdieren: aanhankelijk en eigenzinnig. Voor vaccinaties en ontworming gelden dezelfde adviezen als voor paarden en pony's.
Veel eigenaren denken dat vaccinaties niet noodzakelijk zijn omdat hun ezel niet met andere paarden in contact komt, maar een infectie met de tetanusbacterie ten gevolge van een wond kan ook bij ezels gemakkelijk optreden. Kijk voor meer informatie bij vaccinaties paard.

Schapen en geiten
Vaccinaties
Bij schapen waarmee gefokt wordt is het advies om te vaccineren tegen 'het bloed', een Clostridium infectie die acute sterfte bij lammeren kan veroorzaken. Deze vaccinatie is meestal gecombineerd met de bescherming tegen zomerlongontsteking, veroorzaakt door een Pasteurella bacterie.
Indien rotkreupel een probleem is kan ook daartegen gevaccineerd worden, maar daarnaast is het verstandig om de omstandigheden te verbeteren: zorgen voor een droge wei en regelmatig de klauwen bekappen.

Blauwtong is een virusinfectie die sinds 2 jaar in Nederland voorkomt; hij wordt overgedragen door knutten, kleine stekende mugjes. Op vrijwillige basis kan daartegen gevaccineerd worden. Het huidige vaccin geeft bescherming tegen het virustype 8, maar sinds kort (oktober 2008) komen er ook 2 andere types in Nederland voor, type 6 en type 1. Op dit moment kan alleen tegen type 8 gevaccineerd worden, maar wanneer andere types een rol gaan spelen komt ook daartegen een vaccin beschikbaar.  
De vaccinatie tegen blauwtong is aan te raden.

Vaccinatieschema:

Clostridium en zomerlongontstekingRotkreupel
Blauwtong bij geiten
Blauwtong bij schapen

:Drachtige schapen de basisvaccinatie= 2x met 4 weken tussentijd,
 2e vaccinatie minstens 2 weken voor het lammeren.
 Jaarlijks herhalen 1x tussen 6 - 2 weken voor de verwachte werpdatum
 Lammeren 2x met 4 weken tussentijd vanaf 3 - 5 weken leeftijd
:2x met 4 weken tussentijd
:2x met 4 weken tussentijd, jaarlijks herhalen
:een eenmalige vaccinatie, jaarlijks herhalen


Ontwormen
Bij schapen en geiten komt steeds vaker resistentie voor tegen bepaalde groepen ontwormingsmiddel. Dit betekent dat steeds meer 'op maat' ontwormd moet worden. Lammeren van geiten en schapen hebben vaak meer problemen: ze zijn gevoeliger voor allerlei wormsoorten. Helaas zijn er geen wormmiddelen die tegen alle wormsoorten werkzaam zijn. Er moet bij het ontwormen ingeschat worden welke wormen op dat moment een rol spelen en welk ontwormingsmiddel daarvoor het meest geschikt is.
Ook voor deze dieren kan een mestonderzoek zinvol zijn.


Pluimvee
Pluimvee is een hobby van ons. Naast het instandhouden van enkele zeldzame rassen (waaronder Lakenvelders, Brabanters, Twentse Grijzen en Hollandse Baardkuiven) zijn de kippen er voor de eieren, het groenafval en voor het kijken: als je goed naar kippen kijkt kun je zien waar de woorden 'pikorde', 'hanengedrag' en 'haantje de voorste' vandaan komen.
Pluimvee kan preventief gevaccineerd worden tegen NCD (pseudovogelpest, verplicht bij deelname aan tentoonstellingen) .Tegen Influenza (H5N1) kan sinds augustus 2009 niet meer preventief gevaccineerd worden.  
Ontwormen is bij jonge, opgroeiende dieren aan te raden, de besmettingdruk is afhankelijk van hygiene en van de hoeveelheid ruimte die ze hebben.