Wij zijn bijzonder geïnteresseerd in de geneeskunde van de kat.


Alle deelgebieden hebben mijn aandacht, maar een speciale
interesse heeft zich ontwikkeld voor dermatologie (huidaandoeningen), inwendige geneeskunde, tumoren en voor "de oudere kat". Het uitwerken en begeleiden van ouderdomsaandoeningen bij katten is een dankbare zaak.

Bij katten is het vaak moeilijk om aandoeningen in een vroeg stadium op te sporen: katten zijn goed in het verbergen van de symptomen van een aantal ziekten. Regelmatig wordt een ziekte pas vastgesteld als hij al in een vergevorderd stadium is en een behandeling moeilijker aanslaat. Bij nierfalen bijvoorbeeld, treden verschijnselen pas op als de nieren al voor 75 % - 80 % zijn aangetast!

Het optreden van een aantal aandoeningen kan voorkomen worden door een vroegtijdige opsporing en een goede basisgezondheidszorg.
Deze preventieve gezondheidszorg bestaat uit routine preventieve behandelingen en routine controles om tijdig problemen op te sporen. 

Een goed advies is het afsluiten van een ziektekostenverzekering, vraag advies aan de balie en kijk onder links op de sites van de 2 beste verzekeringen Proteq en Petplan. 
                                                                    

Wat kunt u nog meer doen om het risico op (besmettelijke) ziekten te voorkomen?
- neem niet teveel katten in huis
- houd voerbakken en kattenbakken goed schoon
- houd uw kat 's avonds en 's nachts binnen, dan vechten
  de meeste katten en vinden de meeste verkeersongelukken plaats
- probeer het "jagen" op muizen en vogels etc. te ontmoedigen
- voer geen rauw vlees
- en verder: zorg dat uw kat gechipt is!

                                                   
Kittens
Jonge katten moeten het liefst tot 8 weken bij de moeder blijven, tenzij de moeder een “wilde kat” is, dan is het raadzaam de socialisatie zo snel mogelijk vanaf 6 weken te starten. Zorg voor speelgoed en een krabpaal of krabmat in huis. Houd de jonge poes een aantal maanden binnen.
Bij het eerste bezoek aan de kliniek wordt het kitten lichamelijk onderzocht en wordt de basisgezondheidszorg met u doorgenomen. Ontworming, vaccinaties, parasietenbestrijding, voeding en geslachtsrijpheid worden toegelicht en eventueel toegepast. U krijgt een map met informatie mee over deze en andere onderwerpen.
Vaccinaties bij katten
Voor katten volgen wij het onderstaande vaccinatieschema:

Leeftijd   9 - 12 weken
Leeftijd 12 - 15 weken
Leeftijd 1 jaar

Kattenziekte en Niesziekte
Herhalingsvaccinatie Kattenziekte en Niesziekte
Kattenziekte en Niesziekte

-vervolgens ieder jaar niesziekte en om de 2 jaar kattenziekte.
Voor katten die naar een pension gaan zijn aanvullende vaccinaties vereist: Chlamydia en Bordetella.

 

Ontwormen bij katten
Kittens worden in tegenstelling tot pups zonder spoelworminfectie geboren, maar krijgen met de moedermelk wel spoelwormlarven binnen. Daarom is het advies om het ontwormen van kittens te beginnen op 3 weken leeftijd. Vervolgens om de
2 weken ontwormen zolang de kittens gezoogd worden. Als kittens langer dan
8 weken bij de moeder blijven, moet er langer om de 2 weken ontwormd worden. Het moederdier dient tegelijkertijd met de kittens ontwormd te worden, omdat zij opnieuw besmet kan raken via het oplikken van de ontlasting van de jongen. 

Ontwormings advies:
-Kittens op 3, 5 en 7 weken
-daarna maandelijks tot leeftijd van een half jaar
-vervolgens minimaal 4x per jaar.

Spoelwormen zijn besmettelijk voor mensen, vandaar het advies om 4 maal per jaar te ontwormen.
Volgens de Europese normen (ESCCAP) draagt dit bij aan de volksgezondheid: 4 maal per jaar ontwormen voorkomt spoelwormbesmetting bij mensen met daarmee verwante chronische allergieën.
Verantwoord huisdierbezit houdt in dat dieren geen potentieel risico horen te vormen voor de leefomgeving van mensen.